PMC Metal'e Hoşgeldiniz.

KVKK

PMC Metal Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Şirketimiz tarafından elde edilen veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla yalnızca iş amaçları için kullanılmaktadır. Bu kullanım 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gerçekleşir. Verilerin kullanıldığı iş amaçları ise; verilerin kullanılması, saklanması, kaydedilmesi, güncellenmesi, aktarılması ya da sınıflandırılması aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz bu işlemleri gerçekleştirirken özel hayatın gizliliğine ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya büyük özen göstermektedir. Dolayısı ile bütün işlemler Kanun ve Yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde yürütülmektedir. Buna ek olarak işlemlerin bu şekilde yürütülmesini sağlayacak güvenlik önlemleri, teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizin kişisel verilerini koruması ile ilgili bu politika metni şirketin çalışanları ve çalışan adayları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yöneliktir. Bu kişilerden veri sorumlusu sıfatıyla elde edilen verilere, yalnızca belirtilenlerde sınırlı olmadıkları belirtilerek aşağıda yer verilmiştir;

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin sözleşmelerinden yararlanabilmek adına beyan ettiğiniz isminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, ikamet adresiniz, iletişim numaranız, mail adresiniz, fatura bilginiz, imzanız, güvenlik görüntü kaydınız, çağrı merkezi ses kaydınız, banka hesap bilgileriniz, gerçekleştirdiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileriniz gibi verilerden oluşmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanması pek çok farklı sürecin içerisinde gerçekleşebilmektedir. Bu süreçler şu şekildedir:

 • Tamamen ya da kısmen otomatik şekilde gerçekleştirilen kullanıcı kaydı oluşturma süreci,
 • Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen iletişim süreci,
 • Müşteri temsilcilerimizin sizlerden bilgi aldığı süreçler,
 • Hizmetlerimiz esnasında talep edilen kimlik örneklerinin ya da diğer belgelerin incelenmesi süreci.

Bu süreçlerden elde edilen veriler bu metinde belirtiler şartlar alında korunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sizlerden bilginiz dahilinde elde edilen veriler;

 • Şirketimizin sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin sizleri ya da sizin temsil ettiğiniz kuruluşları yararlandırması,
 • Şirketimizin ticari alandaki stratejilerini belirlemesi ve uygulaması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • İş geliştirme ve planlama eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirketimizin yönettiği idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortaklarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla ilişki kurulması,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sözleşme gerekliliklerinin ve finansal süreçlerinin sağlanması,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın yürürlüğe girmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması ya da web sitesinin kullanılabilmesi için kullanılmaktadır. Verilerin kullanım amaçlarına bunlar dahildir fakat işlemler bunlarla sınırlı olmamaktadır.

Kişisel Verileri Saklama ve Toplama Yöntemi

Şirketimizin sizlerden bilginiz dahilinde elde ettiği veriler tamamen ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Bu yöntemlerde şunlar kullanılır;

 • Ofisler
 • Şubeler
 • Çağrı merkezi
 • İnternet sitesi
 • Sosyal medya hesapları
 • Mobil uygulamalar

Bu ögelerin her biri verilerin toplanmasında rol oynar. Ek olarak bu veriler sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle elde edilebilmektedir. Bu veriler yine aynı şekilde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda saklanır. Verilerin tamamı yetkisiz erişilme, manipüle edilme, kaybolma, zarar görme ve benzeri durumlara karşı teknik güvenlik altyapısı ile korunmaktadır.

Veriler bu metinde belirtilen kanallarda ya da farklı hukuki durumlarda PMC Metal Limited Şirketi’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KYKK tarafından belirtilen temel ilkelere uygun olarak kullanılmaktadır. Buna ek olarak KYKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen bireysel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarda işlenebilmesi ve aktarılabilmesi de sağlanır.

Sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileriniz, sizin bilgilendirildiğiniz hedefler ve alanlar dışında kullanılmaması kaydı ile saklanmaktadır. Ayrıca tüm güvenlik önlemleri ve tedbirleri alınarak verilerin korunması da sağlanmaktadır. Yasal saklama süresi olduğu durumlarda, bu süre sonlandığında kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da isimsizleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlar doğrultusunda, gerektiği durumlarda aktarılabilecektir. Bu aktarımların hedefinde ise aşağıda belirttiğimiz kişi ve kuruluşlar yer almaktadır.

 • Yetkilendirdiğimiz, şirketimizin yararına faaliyetlerde bulunan şirketler ya da temsilciler,
 • Düzenleyici ya da denetleyici kurumlar,
 • Kişisel verilerinizi talep etme hakkına kanunen sahip olan kurum veya kuruluşlar,
 • İş ortakları, tedarikçiler, yüklenici şirketler, bankalar, kredi ya da finans kuruluşları,
 • Vergi ve benzeri konulardaki danışmanlar,
 • Yasal takip aşamaları ile ilgili zorunlu kişiler,
 • Kurum ile ilgili danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
 • Yurt içi ve yurt dışında şirketimize yönelik hizmet veren üçüncü kişiler,
 • Şirketimizin ticari ve iş hedeflerini belirleyen, insan kaynaklarını yöneten çalışanlar ve iş ortakları,
 • Kanunen yetkili kamu kurumları, kuruluşları ya da özel kişiler.

Yukarıda listelenen kişi, kurum ya da kuruluşlara yapılan aktarım işlemlerinin tamamı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma koşulları ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

KVKK’ya Bağlı Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine bağlı olarak sahip olduğunuz bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı şirketimize başvurarak talep edebilirsiniz. Sahip olduğunuz haklar ise şunlardır:

 • Verilerinizin işlenme durumu hakkında bilgi alma,
 • Eğer verileriniz işlenmişse bilgi isteme,
 • Verilerinizin işlenme amacını öğrenme,
 • Verilerinizin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerinizin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiği durumlarda düzeltilmesini talep etme,
 • Elde edilen verilerin KVKK’nın 7. maddesi uyarınca silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 • Verilerin aktarıldığı kişilerce yapılan işlemleri öğrenme,
 • Otomatik gerçekleştirilen işlemler sonucunda yapılan analizler nedeniyle aleyhinize sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna uygun olmayan işlenmeler nedeniyle zarara uğramız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda listelenen haklarınız ile alakalı PMC Metal Limited Şirketi’ne yazılı olarak başvurduğunuz durumlarda, talebinizin ölçütlerine göre en geç bir ay içerisinde sizlere ücretsiz bir şekilde geri dönüş yapılacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası doğrultusunda, yukarıda listelenen haklarınızdan yararlanmak ile ilgili talebinizi, yazılı dilekçe şeklinde ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlaştırdığı diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıdaki şartlara göre hazırladığınız dilekçenizi şirketimizin ofislerine ya da şubelerine ulaştırabilir, ya da doğrudan e-posta adresine iletebilirsiniz.